ASIGURARI GENERALE

PERSOANE FIZICE

 • ASIGURAREA CASA PLUS
 • ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN
 • ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE - RCA
 • ASIGURAREA IMOBILELOR SI A ALTOR BUNURI
 • ASIGURAREA DE AVARII PENTRU AUTOVEHICULE
 • ASIGURAREA DE ACCIDENTE PLUS
 • ASIGURAREA PENTRU RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A AVOCATILOR
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE PROFESIONALA
 • ASIGURAREA FACULTATIVA A NAVELOR DE AGREMENT
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE
 • AUTOVEHICULE IN AFARA TERITORIULUI ROMANIEI CARTE VERDE
 • ASIGURAREA FACULTATIVA A AUTOVEHICULELOR
 • ASIGURAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII MONTAJ
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A EXECUTORILOR BANCARI
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI
 • ASIGURAREA CLADIRILOR SI BUNURILOR
 • ASIGURAREA PENTRU RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA PRIVIND PRACTICA MEDICALA
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A MANAGERILOR
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A NOTARILOR PUBLICI
 • ASIGURAREA TURISTILOR PENTRU PIERDERI FINANCIARE
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A PROIECTANTILOR PENTRU LUCRARI DE INGINERIE CIVILA

PERSOANE JURIDICE

 • ASIGURAREA COMPLEXA BUSINESS PLUS
 • ASIGURAREA DE ACCIDENTE DE PERSOANE
 • ASIGURAREA DE AVARII PENTRU AUTOVEHICULE
 • ASIGURAREA PENTRU RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A AVOCATILOR
 • ASIGURAREA FACULTATIVA A NAVELOR
 • ASIGURAREA NAVELOR PE TIMPUL CONSTRUCTIEI
 • ASIGURAREA IMOBILELOR SI A ALTOR BUNURI DETINUTE DE PERSOANE JURIDICE
 • ASIGURAREA BANILOR SI VALORILOR DIN SEIFURI SI TEZAURE
 • ASIGURAREA DE PIERDERI FINANCIARE
 • ASIGURAREA BUNURILOR PE TIMPUL TRANSPORTULUI
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE IN AFARA TERITORIULUI ROMANIEI CARTE VERDE
 • ASIGURAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII MONTAJ
 • ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A EXECUTORILOR BANCARI
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI
 • ASIGURAREA PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE REPATRIERE SI/SAU A SUMELOR ACHITATE DE TURIST IN CAZUL INSOLVABILITATII SAU FALIMENTULUI AGENTIEI DE TURISM
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A MANAGERILOR
 • ASIGURAREA PENTRU RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA PRIVIND PRACTICA MEDICALA
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A NOTARILOR PUBLICI
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA A PRODUCATORULUI
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA DECURGAND DIN ACTIVITATI CONEXE/AUXILIARE TRANSPORTULUI NAVAL
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA A REPARATORILOR DE NAVE
 • ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE - RCA
 • ASIGURAREA RISCULUI FINANCIAR DE NEPLATA AFERENT MICROCREDITELOR (RCI)
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A PROIECTANTILOR PENTRU LUCRARI DE INGINERIE CIVILA
 • ASIGURAREA DE PIERDERI FINANCIARE DATORATE INTRERUPERII ACTIVITATII
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA A UNITATILOR DE SERVICE AUTO
 • SMART I.M.M.
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA A TRANSPORTATORILOR PENTRU PAGUBE PRODUSE CALATORILOR PRIN ACCIDENTE DE TRANSPORT
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE A TRANSPORTATORULUI PENTRU PAGUBE PRODUSE CALATORILOR PRIN ACCIDENTE DE NAVIGATIE
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA A TRANSPORTATORULUI IN CALITATE DE CARAUS PENTRU MARFURILE TRANSPORTATE
 • ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA A UNITATILOR HOTELIERE SI TURISTICE